Small Business & Retail Management

Het werkveld van SB&RM stelt steeds veranderende eisen aan onze studenten, daarom werken we al sinds jaar en dag met een eigen handleiding en een eigen didactisch concept.

De docentenbegeleiders willen zelf meer contact of willen dat studenten zelf meer contact hebben met organisaties als de KvK, banken, belastingdienst etc.

We willen vooral ook het zelfstandig ondernemerschap – met kleinere projectgroepen (met meer focus op conceptontwikkeling) – verder ontwikkelen.

Stichting Jonge Honden biedt hier de ruimte en flexibiliteit voor. Om ons eigen ondernemerschapsonderwijs vorm te geven.

Sonja van Dijk, teamleider SB&RM Hanzehogeschool Groningen

"Stichting Jonge Honden ontzorgt en geeft flexibiliteit in het onderwijsprogramma."

Jeroen Loef - Hanzehogeschool Groningen

Rabobank

 

De Rabobank is een coöperatieve bank. Door de samenwerking met Stichting Jonge Honden kan de bank een belangrijke rol vervullen voor startende ondernemers.

Het geeft ruimte aan ontwikkeling van talent en combinaties die voorheen niet mogelijk waren.

Flexibiliteit en co-creatie samen met de onderwijsinstellingen is iets dat in lijn ligt met de werkwijze van de Rabobank.

Peter Scheij – Directeur Bedrijven Rabobank Stad en Midden Groningen