Martijn Borsje

eigenaar Hoezo Online

www.hoezoonline.nl

Martijn Borsje

Hoezo Online geeft trainingen op het gebied van online marketing & e-commerce. Uitganspunt is een zelf ontwikkeld zeven stappenplan.

De eerste vier stappen bieden praktische handvatten in het ontwerpen van een website. Elke stap wordt onderbouwd vanuit de theorie, waarna de cursisten zelfstandig en op een praktische manier vormgeven aan het ontwikkelen van een website. In de overige drie stappen wordt de basis gelegd voor het schrijven van een strategische online marketingplan. Hierbij worden verschillende online marketingtools besproken, waarna de cursist een gefundeerde keuze kan maken welke online marketingtools ingezet kunnen worden.

Docenten die deelnemen aan de cursus kunnen de opgedane kennis direct en praktisch toepassen in de eigen lessen. Studenten kunnen op een succesvolle wijze hun eigen website of webshop starten en daarin de juiste strategische, tactische en operationele keuzes maken.

Door jaren lange ervaring in het hoger- en middelbaarberoepsonderwijs heb ik ervaring opgedaan met verschillende didactische lesmethoden. Op dit moment ben ik docent online marketing en ondernemerschap aan De Haagse Hogeschool bij de opleiding Ondernemerschap en Retail Management. Naast mij lesgevende taken ben ik coördinator student companies en ben ik verantwoordelijk voor de derde jaars Minor: Digital Marketing. Tevens verzorg ik regelmatig trainingen binnen het vakgebied aan studenten en docenten in binnen- en buitenland.

Jeroen Loef

Jeroen Loef is docent-onderzoeker Ondernemerschap & Innovatie aan de opleidingen Associate Degree Ondernemen en Ondernemerschap & Retail Management van de Hanzehogeschool Groningen. Hij geeft al 12,5 jaar college in marketing, organisatiekunde, strategisch management, sales en ondernemerschap. Daarbij zoekt hij altijd de verbinding naar de beroepspraktijk en geeft studenten de ruimte hun eigen wereld te ontdekken binnen een veilige en vertrouwde omgeving.

Jeroen is daarnaast ook voorzitter van Stichting Jonge Honden. Een stichting die zich bezighoudt met de basisfaciliteiten rondom studentbedrijven. In de hoedanigheid is hij in contact gekomen met een aantal hogescholen die ook gebruik maken van het studentenbedrijf als didactische werkvorm en die overstijgende inzichten hebben geleid tot een breed gedragen onderbouwing van de methodiek van het studentenbedrijf.

In 2016 heeft Jeroen een boek geschreven naar aanleiding van zijn jaren ervaring met het coachen en begeleiden van honderden studentondernemers en studentenbedrijven. Deze ervaringen heeft Jeroen samengevat naar een tien-stappenplan voor het runnen van een studentenbedrijf. Dit is modulair geschreven, dus als je al verder bent in je ondernemerschapsreis, stap je in het boek in bij de stap die voor jou van toepassing is.

In 2018 is Jeroen gestart met een promotieonderzoek naar de effecten van de leeromgeving op de vorming van een ondernemende mindset onder studentondernemers.

Jeroen Loef

Hogeschooldocent Strategisch Management & Ondernemerschap

Interesse?

Neem contact op